22 394 08 22 22 614 07 40            512 037 944 (tel. 24h)    607 300 604 (odwoływanie alarmów) dsfokus@dsfokus.pl

Dołącz do nas

 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

 

1. Pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Wymagania:
 • Wiek do 60 lat
 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Doświadczenie w pracy w ochronie
 • Dobra sprawność fizyczna


2. Pracowników nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

Wymagania:

 • Wiek do 60 lat
 • Mile widziane doświadczenie
 • Dobra sprawność fizyczna


3. Pracowników do ochrony imprez masowych

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • Dobra prezencja
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony imprez masowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na członka służby informacyjnej lub porządkowej (istnieje możliwość ukończenia za pośrednictwem naszej firmy)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu stewardingu niezbędne podczas ochrony meczów
 • Mile widziana podstawowa znajomość j. angielskiego


Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę administratorowi  danych osobowych:
– AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrazkowa 20a, 03-188 Warszawa.
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”


Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.”
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres:
biuro@dsfokus.pl,
bądź osobiście pod adresem:
03 – 188 Warszawa
ul. Obrazkowa 20 A
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
– AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Obrazkowa 20a, 03-188 Warszawa,
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: dsfokus@dsfokus.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich przeniesienia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie tej umowy.

[instagram-feed user="d.s._fokus_" cols=1 width=350 widthunit=px height=1080 heightunit=px]